راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به بيرجند
یکشنبه 13 بهمن 438,000
چهارشنبه 16 بهمن 684,000
یکشنبه 20 بهمن 286,000
چهارشنبه 23 بهمن 255,000
یکشنبه 27 بهمن 286,000
چهارشنبه 30 بهمن 346,000
یکشنبه 4 اسفند 499,000
چهارشنبه 7 اسفند 499,000